Αρχική Σελίδα

Η προσφορά των εταιριων στοιχημάτων

2013-11-09 04:25
Οι εταιρίες στοιχημάτων λειτουργούν με βάση την νομοθεσία της εκάστοτε χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους. Φορολογούνται με τα ίδια φορολογικά κριτήρια των υπόλοιπων επιχειρήσεων και συμμετέχουν στον παραγωγικό ιστό υπηρεσιών των κρατών που εδρεύουν. Αρκετοί άνθρωποι είναι ενάντιοι στο online...